Nawigacja

Godziny pracy sekretariatu

poniedziełek-piątek    9.00-17.00

sobota : 9.00-13.00

tel/fax.48 664-74-49

tel: 506-157-077

PLAN ZAJĘĆ w r.szk. 2019/2020 TERMINY SESJI EGZAMINACYJNEJ-2019 INDEKS NAUCZANIE W TRYBIE ZDALNYM - zjazd 21-22.03 NAUCZANIE W TRYBIE ZDALNYM - zjazd 4-5.04 NAUCZANIE W TRYBIE ZDALNYM - zjazd 18-19.04 NAUCZANIE W TRYBIE ZDALNYM - zjazd 09-10.05 NAUCZANIE W TRYBIE ZDALNYM - zjazd 16-17.05 NAUCZANIE W TRYBIE ZDALNYM - zjazd 30-31.05 NAUCZANIE W TRYBIE ZDALNYM - zjazd 06-07.06 NAUCZANIE W TRYBIE ZDALNYM - zjazd 20-21.06 NAUCZANIE W TRYBIE ZDALNYM - zjazd 24-25.10 NAUCZANIE W TRYBIE ZDALNYM - zjazd 07-08.11 PRACE ZALICZENIOWE - NAUKA ZDALNA 4LO - I KLASA PRACE ZALICZENIOWE - NAUKA ZDALNA 4LO - II KLASA PRACE ZALICZENIOWE - NAUKA ZDALNA 3LO - II KLASA PRACE ZALICZENIOWE - NAUKA ZDALNA 3LO - III KLASA PRACE ZALICZENIOWE - NAUKA ZDALNA SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASA 8 PRACE ZALICZENIOWE - NAUKA ZDALNA BHP - 

NAUKA ZDALNA

NAUCZANIE W TRYBIE ZDALNYM - zjazd 21-22.03

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zajęcia w dniu 21-22 marca zostają odwołane.

Drodzy słuchacze - w związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych w placówce prosimy o systematyczną naukę w trybie zdalnym. Na tej stronie będą sukcesywnie publikowane zagadnienia oraz karty pracy, zaplanowane na zajęcia, które zostały odwołane, w celu samodzielnej pracy.

Prosimy o wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli i przesyłanie materiałów na adres: pulo@list.pl

Wszystkie prace piszemy odręcznie.

Prace semestralna od 2-6 stron.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadania dla słuchaczy do samodzielnej pracy:

PRZEDMIOT: HISTORIA

KLASA I LO (4-letnia)  

1. Omów przyczyny, przebieg i skutki wypraw krzyżowych.  

2. Wyjaśnij na czym polegało ożywienie gospodarcze w Europie w XI – XIII w i przedstaw strukturę społeczną w tym okresie.  

3. Omów proces tworzenia państwa polskiego i umacniania jego pozycji za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego.  

4. Przedstaw czynniki, jakie doprowadziły do rozpadu państwa polskiego w XI w i proces jego ponownej odbudowy za Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego.  

5. Rozbicie dzielnicowe w Polsce – jego polityczne i społeczno-gospodarcze przyczyny.  

6. Skutki rozdrobnienia feudalnego.  

7. Przeobrażenia społeczno-gosp na ziemiach polskich – rozwój osadnictwa na prawie niemieckim, powstawanie miast lokacyjnych.  

8. Proces jednoczenia ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego.     

 

Tematy prac semestralnych  (jeden temat do wyboru)   

1. Omów, jakie znaczenia dla Polski miało przyjęcie chrześcijaństwa.  

2. Scharakteryzuj rządy Kazimierza Wielkiego i wyjaśnij, czym sobie zasłużył na określenie „Wielki”, które nadało mu już następne pokolenie.  

3. Wyjaśnij, jaką role odegrały odkrycia geograficzne dla Europy i narodów zamieszkujących odkryte tereny.     

 

KLASA VII - SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA_VII_SZKOLA_PODSTAWOWA_-_HISTORIA.pdf

 

KLASA III LO ( 3-LETNIA)

XII. Świat, Europa i ziemie polskie – II połowa XIX wieku

1. Przemiany cywilizacyjne i światopoglądowe w Europie i Stanach Zjednoczonych Rozwój środków masowego przekazu Rozwój partii politycznych – nowe ruchy polityczne

2. Francja i Wielka Brytania w II połowie XIX wieku Rozwój systemu kolonialnego Rozwój kapitalizmu „Epoka wiktoriańska” w W. Brytanii Rewolucje we Francji Wojna z Prusami

3. Stany Zjednoczone Ameryki. Wojna secesyjna i wiek „pozłacany” Rozwój gospodarczy USA Wojna z Meksykiem Przyczyny i skutki wybuchu wojny secesyjnej Wzrost znaczenia międzynarodowego USA i doktryna Monroea

4. Zjednoczenie Włoch i Niemiec. Przebudowa monarchii Habsburgów Działalność Garibaldiego Wzrost znaczenia Piemontu Wojna z Austro-Węgrami Zjednoczenie Włoch Wojna z Prus z Francją Powstanie cesarstwa Niemiec

5. Rosja. Wojna krymska i przemiany w państwie Rozwój gospodarczy w Rosji w XIX w. Polityka W. Brytanii i Francji wobec krajów bliskiego Wschodu Wojna Krymska Skutki klęski Rosji w wojnie krymskiej

6. Powstanie styczniowe Przyczyny wybuchu Powstania styczniowego Przebieg Powstania styczniowego i jego upadek Skutki klęski Powstania

22.03.

1. Ziemie polskie w II połowie XIX wieku Ruchy polityczne na ziemiach polskich pod zaborami Rozwój gospodarczy ziemi polskich Kulturkampf „Bieda galicyjska”

2. Nowoczesne ruchy polityczne Partie polityczne na świecie. Nowe prądy polityczne na ziemiach polskich i ich programy

3. Polskie ugrupowania polityczne Powstanie ugrupowań politycznych i ich działalność na ziemiach polskich. Główni przedstawiciele

4. Kolonializm Przyczyny rozwoju kolonializmu Zagrożenia dla świata związane z kolonializmem

5. Kultura artystyczna Rozwój kulturalny w Europie i świecie Nowe prądy kulturowe Zmiany w obyczajowości

6. Europa przed I wojną światową. Powstanie bloków polityczno-wojskowych w Europie Wyścig zbrojeń Wojny bałkańskie

 

Praca semestralna: 

1. Scharakteryzuj rozój gospodarczy ziem polskich pod zaborami.

 

KLASA II LO (3-LETNIA)

1. Ekspansja państw faszystowskich w 2 połowie lat 30-tych.  

2. Agresja niemiecka i sowiecka na Polskę i kampania wrześniowa.  

3. Działania wojenne na frontach w latach 1939 – 1941.  

4. Wielka koalicja i jej walka z faszyzmem.  

5. Powstanie i działalność rządu polskiego na emigracji.  

6.Okupacja niemiecka i sowiecka na ziemiach polskich.  

7. Polskie Państwo Podziemne i ruch oporu na ziemiach polskich.  

 

Tematy prac semestralnych  (do wyboru)   

1. Przedstaw politykę okupantów sowieckich i niemieckich na terenie Polski w czasie II wojny.  

2. Przedstaw przyczyny i skutki wydarzeń w Polsce w latach 1956, 1968, 1970, 1976, 1980.  

3. Wyjaśnij, na czym polegała „zimna wojna” po zakończeniu II wojny światowej.      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIOT: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

KLASA VII - SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Dokonaj charakterystyki ustroju Rzeczypospolitej Polskiej – jako państwa demokratycznego (cechy charakterystyczne dla demokracji)  

2. Wymień najważniejsze organy władzy państwowej w Polsce i zapoznaj się z ich kompetencjami  

3. Zapoznaj się ze strukturą sądownictwa w Polsce i kompetencjami sądów poszczególnych szczebli  

4. Poszukaj (w Internecie i innych dostępnych źródłach) informacji na temat organizacji pozarządowych i dowiedz się, czym się zajmują. Oceń, czy są potrzebni i uzasadnij swoją opinię.

5. Wymień rodzaje mediów i wyjaśnij , jakie mają znaczenie dla kształtowania opinii publicznej.

6. Wyjaśnij, czym jest samorząd terytorialny i jaką pełni rolę dla lokalnej społeczności. Zapoznaj się ze strukturą samorządu terytorialnego.     

 

Tematy pracy semestralnej  (do wyboru)     

1. Wyjaśnij, dlaczego media często nazywane są „czwartą władzą”.  

2. Wybierz dowolną organizację samorządową i opisz jej działalność.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIOT: MATEMATYKA

KLASA VII - SZKOŁA PODSTAWOWA

Zad._klVII.pdf

zeszyt-cwiczen-matematyka-z-kluczem-klasa-7-zadania-na-marzec-kwiecien.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIOT: PODSTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 

KLASA I - 3 LO

zadania-LO-podstawy-przedsiebiorczosci-21.03.2020.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIOT: INFORMATYKA

KLASA VII - SZKOŁA PODSTAWOWA

Tematy_z_informatyki_dla_klasy_VII_w_okresie_kwarantanny.pdf

KLASA II - 3LO

zestawy_pytan__z_informatyki_dla_II_LO_zaocznego.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIOT: JĘZYK POLSKI

KLASA VII - SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Zapoznaj się z treścią utworu Charlesa Dickensa ,,Opowieść wigilijna

2. Opracuj utwór według stałych punktów świata przedstawionego (czas i miejsce akcji, bohaterowie, plan wydarzeń)  

3. Rozprawka. Wyjaśnij pojęcia: teza, hipoteza, argument, kontrargument (notatka)  

4. Jaka jest kompozycja rozprawki ? Wypisz trzy schematy pisania rozprawki.  

5. Obejrzyj film pt. ,,Gwiazd naszych wina"

 

 Temat pracy semestralnej:

 1. Napisz rozprawkę: Czy każdy człowiek może być dobry ? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do utworu Charlesa Dickensa ,,Opowieść wigilijna i innych tekstów kultury oraz własnych obserwacji.    

 

KLASA I LO (czteroletnie) -

1. Przeczytaj i opracuj pięć (lub więcej) wybranych ,,Trenów" Jana Kochanowskiego.

2. Zapoznaj się z treścią dramatu Jana Kochanowskiego ,,Odprawa posłów greckich"

3. Dramat: tragedia i komedia. Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości (notatka) 

4. Wypisz w tabeli cechy tragedii antycznej ,,Antygona" i dramatu renesansowego ,,Odprawa posłów greckich".  

 

Temat pracy semestralnej:

1.  Napisz pracę na temat:   Ból po stracie dziecka w świetle ,,Trenów" Jana Kochanowskiego i innych tekstów kultury i własnych przemyśleń.    

 

KLASA I LO - SEMESTR II (TRZYLETNIE)

 
Przygotowanie do omówienia tematów z powieści Bolesława Prusa „Lalka”
1. Dzieje Stanisława Wokulskiego.

2. Obraz Warszawy w powieści.

3. Ocena Ignacego Rzeckiego.
 
 
Temat pracy semstralnej:

1. Przedstaw dzieje bohaterów noweli Bolesława Prusa „Kamizelka”

 

KLASA  II LO  

1. Zapoznaj się z treścią powieści Henryka Sienkiewicza ,,Potop"

2 .Napisz charakterystyki trzech wybranych postaci z ww. utworu.  

3. Dokonaj analizy dwóch dowolnych wierszy Adama Asnyka oraz dwóch Marii Konopnickiej (notatka)  

4. Utrwal wiadomości o epoce pozytywizmu.  

5. Jak dobrze napisać rozprawkę ? Przypomnienie i zapisanie podstawowych pojęć (teza,hipoteza, argument, kontrargument) oraz kompozycji rozprawki  (trzech schematów pisania).  

 

Temat pracy semestralnej:  

Napisz pracę na temat:  Obraz wsi polskiej i jej mieszkańców na podstawie nowel pozytywistycznych.
  

 KLASA III - semestr VI

Temat pracy semestralnej:
1. Twoja ocena Cezarego Baryki – bohatera powieści „Przedwiośnie: Stefana Żeromskiego.

Zadania dla maturzystów

Na stronie CKE maturzyści znajdą zbiory zadań do powtarzania materiału ze wszystkich przedmiotów. Warto zapoznać się nimi pod linkiem - zbiory zadań dla maturzystów.

W każdym zbiorze, oprócz zadań, zamieszczone są wskazówki, ich rozwiązania oraz same rozwiązania.

Dostępne są też filmy o części ustnej egzaminu z języka polskiego, np. język polski i filmy o błędach, jakie maturzyści często popełniają, rozwiązując zadania z języka polskiego, chemii czy biologii - filmy różne.

MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO

Polecamy strony:

Materia_pomocniczy_do_matury_-_rozprawka_2.pdf

https://epodreczniki.pl/

Zadania, sprawdziany i materiały edukacyjne z matematyki 

 

EGZAMIN MATURALNY

Harmonogram egzaminu maturalnego: pobierz tutaj

Informatory maturalne: pobierz tutaj

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIOT: JĘZYK ROSYJSKI

KLASA I - SEMESTR II LO (4 LETNIE LO)

Proszę wykonać ćw. 5. Napisać dialogi wg wzoru tzn. 7 mini dialogów.

kl.1_.pdf

KLASA I - SEMESTR II LO (3 LETNIE LO)

2020-03-18_184307.pdf  Proszę o przepisanie liter i dopasowanie słów do ilustracji.

2020-03-18_184513.pdf

2020-03-18_184614.pdf

 

KLASA II - SEMESTR IV LO (3 LETNIE LO)

Proszę wykonać ćw.  4 a, 4 б i 5 str. 95 dołączam scany potrzebnych materiałów.

kl.2.pdf

kl2.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIOT:CHEMIA

KLASA VII - SZKOŁA PODSTAWOWA

kl.7-_semestr_drugi.pdf

KLASA VII - SZKOŁA PODSTAWOWA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIOT: GEOGRAFIA

Czynniki rozwoju rolnictwa - praca kontrolna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZKOŁA POLICEALNA - TECHNIK BHP

KLASA I i II - SEMESTR II/SEMESTR III

Material_Technik_BHP_Szkola_Grojec.pdf

Material_Technik_BHP_Szkola_Grojec.Zjazd_04_i_05_.04.2020r._Marek_Grzmil(1).pdf

stres_i_wypalenie_zawodowe_.pdf

 

KLASA II - SEMESTR III

Witam Państwa  

Do Słuchaczy semestr III BHP przesyłam zestawy testów egzaminów pisemnych z poprzednich lat proszę rzetelnie odpowiedzieć samemu i przesłać do mnie swoje odpowiedzi do tych testów i opisać które odp do których testów.

z13-2018-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny.pdf

z13-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny.pdf

z13-2019-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny.pdf

 

 

POZDRAWIAM 

WIOLETTA ŁACKA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA ZAOCZNA dla Dorosłych w Grójcu
  ul.Polna 17A
  05-600 Grójec
 • DYREKTOR: mgr Wioletta Łącka - 504-006-522
  SEKRETARIAT:
  ul. Sybiraków 2/8
  tel/fax /048/ 664-74-49,506-157-077

Galeria zdjęć