Nawigacja

Godziny pracy sekretariatu

poniedziełek-piątek    9.00-17.00

sobota : 9.00-13.00

tel/fax.48 664-74-49

tel: 506-157-077

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Zawód: Technik turystyki wiejskiej

Charakterystyka: kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na wsi,
 • planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z organizacją oraz prowadzeniem turystyki wiejskiej
 • stosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzeniem działalności zawodowej.

 

Okres nauki: 2 lata

 

KWALIFIKACJE:

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (TG.08)  -  egzamin zdawany po II semestrze

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (TG.09) -  egzamin zdawany po IV semestrze


Perspektywy zawodowe: absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej może samodzielnie prowadzić biuro obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwo turystyczne, ekologiczne gospodarstwo rolne, może podejmować pracę w instytucjach
związanych z turystyką wiejską i rolnictwem, potrafi zaplanować, zorganizować oraz wykonać poszczególne prace w gospodarstwie rolnym, .

 

Program nauczania szkół policealnych o kierunku turystyka wiejska obejmuje następujące przedmioty:

 • Obsługa turystyczna
 • Usługi noclegowe
 • Usługi żywieniowe
 • Produkcja rolnicza
 • Język obcy w turystyce
 • Działalnosć turystyczna na obszarach wiejskich
 • Usługi agroturystyczne
 • Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Kończąc studium w zawodzie uzyskasz kwalifikacje rolnicze uprawniajace do korzystania z programów UE m.in:
 • przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej
 • inwestycji w gospodarstwie rolnym
 • ułatwiających start młodym rolnikom

 

Praca: Absolwenci kierunku będą potrafili stworzyć i samodzielnie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne.
 

       

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA ZAOCZNA dla Dorosłych w Grójcu
  ul.Polna 17A
  05-600 Grójec
 • DYREKTOR: mgr Wioletta Łącka - 504-006-522
  SEKRETARIAT:
  ul. Sybiraków 2/8
  tel/fax /048/ 664-74-49,506-157-077

Galeria zdjęć