Nawigacja

Godziny pracy sekretariatu

poniedziełek-piątek    9.00-17.00

sobota : 9.00-13.00

tel/fax.48 664-74-49

tel: 506-157-077

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Zawód: Opiekun osoby straszej 341202

Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Charakterystyka: kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawanie i interpretacja sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą
 • dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 • nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

 


KWALIFIKACJE:

K 1 Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej (Z.7.) – egzamin zdawany na koniec IV semestru


Perspektywy zawodowe:

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku opiekun osoby starszej obejmuje następujące przedmioty:


 • język obcy w pomocy społecznej
 • język migowy
 • organizacja opieki nad osobą starszą
 • psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • metodyka pracy opiekuńczej
 • opieka i wsparcie osoby starszej
 • aktywizacja społeczna

 

Warunki rekrutacji

Opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii.
Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.


Praca: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia dwuletni

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem.1

sem.2

sem.3

sem.4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Organizacja opieki nad osobą starszą

50

30

10

 

90

2

Psychologia i socjologia w opiece nad osobą straszą

30

30

30

20

110

3

Metodyka pracy opiekuńczej

40

40

 

 

80

4

Język migowy

 

 

20

 

20

5

Język obcy w pomocy społecznej

 

 

20

20

40

Łączna liczba godzin

120

100

80

40

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Opieka i wsparcie osoby starszej

25

25

50

80

180

2

Aktywizacja społeczna

30

50

25

55

160

Łączna liczba godzin

55

75

75

135

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

155

175

 680

*

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 20

 

 

 

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin

 

 

 

 


                     

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA ZAOCZNA dla Dorosłych w Grójcu
  ul.Polna 17A
  05-600 Grójec
 • DYREKTOR: mgr Wioletta Łącka - 504-006-522
  SEKRETARIAT:
  ul. Sybiraków 2/8
  tel/fax /048/ 664-74-49,506-157-077

Galeria zdjęć