Nawigacja

Godziny pracy sekretariatu

poniedziełek-piątek    9.00-17.00

sobota : 9.00-13.00

tel/fax.48 664-74-49

tel: 506-157-077

TECHNIK LOGISTYK

Zawód: TECHNIK LOGISTYK 333107

Zawód technik logistyk jest zawodem z następującymi kwalifikacjami:

Kwalifikacje

 • A.30.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i   magazynowania;
 • A.31.Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych;
 • A.32.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.30 i po uzyskaniu kwalifikacji A.31 oraz kwalifikacji A.32 może otrzymać tytuł : TECHNIK LOGISTYK

 

 

Kierunek ten jest tak wszechstronny, że absolwent może podjąć pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, dystrybucyjnych, handlowych, usługowych.

PRACA: Do najpopularniejszych branż, które poszukują specjalistów od logistyki należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

TECHNICY LOGISTYCY ZATRUDNIANI SĄ w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp.

Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy.

Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. 

 

Może także pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:

 • sprzedaży i prognozowania popytu;
 • handlu elektronicznego;
 • transportu;
 • gospodarki odpadami;
 • systemów informatycznych wspomagających dystrybucję;
 • pakowania i opakowań;
 • planowania produkcji i zapasów;
 • planowania zakupów.

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. W polu działania może być cały świat, a współczesne możliwości komunikacyjne ułatwiają koordynowanie zadań logistycznych.

Technik logistyk, to propozycja dla słuchaczy poszukujących ciekawego, nowatorskiego kierunku nauczania – kierunku gwarantującego pracę dzięki wszechstronności kształcenia.

TECHNIK LOGISTYK

 • negocjuje ceny;
 • przygotowuje towary do dystrybucji;
 • zarządza zapasami;
 • organizuje łańcuchy dostaw transportowych;
 • organizuje środki transportu;
 • zarządza przestrzenią magazynową;
 • współpracuje z kontrahentami z całego świata.

 

Technik logistyk, to oferta dla osób lubiących planować swoje działania zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym (np. w grach strategicznych), którym nie straszna jest matematyka i informatyka.

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta.

Technik logistyk powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

 

Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających.

Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, technik logistyk musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.  Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku  i specyfiki firmy oraz sektora transportowego.

Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. 
Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. To dzięki logistykom współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha, wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniając się w produkty


Zadania zawodowe logistyka:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.


WARUNKI KSZTAŁCENIA

W wyniku kształcenia w zawodzie technik logistyk słuchacze mają możliwość ukształtować następujące umiejętności:

 • umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
 • umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
 • umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
 • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
 • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
 • umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
 • umiejętność pracy zespołowej.


SYLWETKA ABSOLWENTA: technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:

 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów,
 • handlu elektronicznego,
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • gospodarki odpadami,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
 • transportu wewnętrznego.

 

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA ZAOCZNA dla Dorosłych w Grójcu
  ul.Polna 17A
  05-600 Grójec
 • DYREKTOR: mgr Wioletta Łącka - 504-006-522
  SEKRETARIAT:
  ul. Sybiraków 2/8
  tel/fax /048/ 664-74-49,506-157-077

Galeria zdjęć