Nawigacja

Godziny pracy sekretariatu

poniedziełek-piątek    9.00-17.00

sobota : 9.00-13.00

tel/fax.48 664-74-49

tel: 506-157-077

LICEUM dla DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych

      Liceum Ogólnokształcące DLA DOROSŁYCH

Nauka trwa 3 lata ( 6 semestrów)

Do szkoły przyjmowani są słuchacze

po ukończeniu gimnazjum

 

Liceum Ogólnokształcące DLA DOROSŁYCH

Nauka trwa 4 lata ( 8 semestrów)

Do szkoły przyjmowani są słuchacze po ukończeniu  szkoły podstawowej.

 

 

 

 

 

 

ABSOLWENCI po

ukończeniu ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

są przyjmowani do klasy II-ej-III semestr

3-letniego LO dla dorosłych w Grójcu

Nauka trwa 2 lata /okres nauki - 4 semestry/

 

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 

 •       język polski 
 •       język rosyjski 
 •       matematyka
 •       historia
 •       geografia
 •       chemia
 •       biologia
 •       fizyka 
 •       wiedza o społeczeństwie
 •       informatyka
 •       podstawy przedsiębiorczości ,
 •       przyroda

 

 

Sesja egzaminacyjna odbywa się na koniec każdego semestru i obejmuje:

 

a)      oceny cząstkowe zdobywane w ciągu każdego semestru z każdego przedmiotu

b)      egzamin pisemny obejmuje:

 

 •       język polski
 •       matematyka
 •       język rosyjski

 

c)      egzaminy ustne obejmują wszystkie przedmioty

 

  Zajęcia dydaktyczne odbywają się, co 2 tygodnie: 

            sobota       815– 1500  

   niedziela    815 –1500

Wymagane Dokumenty:

Ø      podanie (druk dostępny w sekretariacie szkoły)

Ø      umowa

Ø      świadectwo ukończenia GIMNAZJUM lub 8-LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ (oryginał)

Ø      świadectwo ukończenia ZSZ - nabór do klasy II

Ø      dwa zdjęcia

Ø      opłata wpisowego

 

 

Organizacja  liceum  zaocznego

Licea zaoczne prowadzą zajęcia w systemie weekendowym - sobota, niedziela 2 razy w miesiącu.

Zajęcia liceum zaocznego rozpoczynają się w godzinach porannych od 8.15 i trwają do godziny 15.45.


Egzaminy w liceum  zaocznym

W liceum zaocznym każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Jeżeli Słuchacz regularnie  uczestniczy  w zajęciach  z przedmiotów nauczania i jest w nich aktywny,  oraz uzyska bardzo dobre oceny cząstkowe z przedmiotów nauczania nauczyciel uczący danego przedmiotu może zwolnić słuchacza  z egzaminów semestralnych ustnych.


Zaświadczenia  o  nauce dla  Słuchaczy

Jako Słuchaczom naszej Szkoły przysługują Państwu uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych.

Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe WKU (prawo do odroczenia służby wojskowej), ZUS, SĄDY i inne.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA ZAOCZNA dla Dorosłych w Grójcu
  ul.Polna 17A
  05-600 Grójec
 • DYREKTOR: mgr Wioletta Łącka - 504-006-522
  SEKRETARIAT:
  ul. Sybiraków 2/8
  tel/fax /048/ 664-74-49,506-157-077

Galeria zdjęć