Nawigacja

Godziny pracy sekretariatu

poniedziełek-piątek    9.00-17.00

sobota : 9.00-13.00

tel/fax.48 664-74-49

tel: 506-157-077

TECHNIK HANDLOWIEC

Zawód: technik handlowiec 522305

DLA KOGO?

Zawód handlowca należy do zawodów typowo usługowych.

Ważne zatem dla przyszłego handlowca są cechy:

 • komunikatywność,
 • kupiecka uczciwość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • miła aparycja.

 

Kwalifikacje

A.18. Prowadzenie sprzedaży;

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

 

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
 

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.18. może uzyskać tytuł Sprzedawca - nie jest wymagane wykształcenie średnie

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

UMIEJĘTNOŚCI

Technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania prac w zakresie sprzedaży
 • wykonywania prac związanych z obslugą klientów
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
 • organizowania i prowadzenia działaności handlowej
 • zarządzania firmą handlową

 

Gdzie może pracować technik handlowiec?:

Technik handlowiec będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • Podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności
 • Realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowaniach, magazynach
 • Zorganizowania uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej

 

Słuchacz kształcący się w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej,
 • analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych,
 • bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne,
 • identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu,
 • prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług,
 • analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej. 

  Technik handlowiec posiada wiedzę o:

 • funkcjonowaniu rynku,
 • potrzebach konsumentów,
 • towaroznawstwie,
 • działaniach marketingowych,
 • technikach informatycznych,
 • organizacji pracy w punktach sprzedaży,
 • nowoczesnej rachunkowości,
 • prawie cywilnym i prawie handlowym oraz regułach współpracy z kontrahentami

 

 Praca: dla technika handlowca jest wiele ofert pracy w     charakterze przedstawiciela handlowego,

 • Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative).
 • Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales  manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).

 

MIEJSCA PRACY:

 • punkty sprzedaży detalicznej,
 • hurtownie i magazyny,
 • agencje reklamowe lub marketingowe,
 • działy handlu i marketingu,
 • własna firma handlowa.

 

Program nauczania realizuje następujące przedmioty:

Język angielski

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Działanośc gospodarcza i usługowa

Organziacja sprzedaży

Działanośc handlowa

Sprzedaż towarów

Towaroznastwo

Rachunkowośc handlowa

Marketing i reklama

Pracownia techniki biurowej

Pracowania organizowania i prowadzenia sprzedaży

Pracownia dokumentacji

Pracownia marketingu i reklamy

 

Technik handlowiec – nauka trwa 2 lata (K1, K2), każda kwalifikacja kończy się egzaminem OKE i otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające kwalifikację

 

 

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA ZAOCZNA dla Dorosłych w Grójcu
  ul.Polna 17A
  05-600 Grójec
 • DYREKTOR: mgr Wioletta Łącka - 504-006-522
  SEKRETARIAT:
  ul. Sybiraków 2/8
  tel/fax /048/ 664-74-49,506-157-077

Galeria zdjęć