Nawigacja

Godziny pracy sekretariatu

poniedziełek-piątek    9.00-17.00

sobota : 9.00-13.00

tel/fax.48 664-74-49

tel: 506-157-077

KURSY KWALIFIKACYJNE

KURSY KWALIFIKACYJNE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - NOWA FORMA KSZTAŁCENIA!!!

w NIEPUBLICZNEJ POLICEALNEJ ZAOCZNEJ SZKOLE ROLNICZEJ

 

Zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, które będą obowiązywały od 1 września 2012 r., wprowadzamy nową formę kształcenia dla dorosłych KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych

 

SZKÓŁ POLICEALNYCH KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODZIE

TECHNIK ROLNIK, TECHNIK OGRODNIK

NIE BĘDZIE!!!

 

Co wnosi nowa forma kształcenia zawodowego?

Z dniem 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. KKZ umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w obrębie danego zawodu. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

 

Co to są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zakresie jednej kwalifikacji (K). Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego . Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji  przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda pozytywnie egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkie kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

 

Dla kogo dyplom technika...?

Dyplom technika w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w obrębie danego zawodu

Nowa forma kształcenia umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej. Pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz elastyczność zawodową.

 

Rozpoczęcie kursów planuje się od września 2012 r.

Kurs obejmuje zakres jednej kwalifikacji w danym zawodzie i jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zawodach.

Kurs kończy się zaliczeniem w formie zadania praktycznego.

Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z danej kwalifikacji, przeprowadzanego w formie pisemnej (test wyboru) oraz praktycznej (wykonanie elementu pracy zgodnie z efektami wynikającymi z podstawy programowej).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z danej kwalifikacji (z danego kursu) przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jest to egzamin zewnętrzny odbywający się w placówce organizującej dany kurs.

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie możliwe jest dopiero po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie

Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie zależy od kwalifikacji

Minimalna liczba słuchaczy na kursie wynosi co najmniej 10 osób.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, co najmniej raz na dwa tygodnie

 

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA ZAOCZNA dla Dorosłych w Grójcu
  ul.Polna 17A
  05-600 Grójec
 • DYREKTOR: mgr Wioletta Łącka - 504-006-522
  SEKRETARIAT:
  ul. Sybiraków 2/8
  tel/fax /048/ 664-74-49,506-157-077

Galeria zdjęć