Nawigacja

Godziny pracy sekretariatu

poniedziełek-piątek    9.00-17.00

sobota : 9.00-13.00

tel/fax.48 664-74-49

tel: 506-157-077

SZKOŁA PODSTAWOWA dla DOROSŁYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA dla DOROSŁYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA dla DOROSŁYCH jest ofertą skierowaną do tych z Państwa, którzy z różnych przyczyn nie mogli kontynuować dalszej nauki.

Skorzystanie z naszej propozycji daje Państwu możliwość zdobycia dalszego wykształcenia a w dalszym etapie wymarzonego zawodu.

Nauka w naszej Szkole odbywa się na dogodnych dla Państwa warunkach bez konieczności rezygnacji z codziennych zobowiązań życiowych.

Absolwentom naszej szkoły i nie tylko, stwarzamy możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym, a następnie w Szkole Policealnej.

Dla kogo?

Do szkoły podstawowej dla dorosłych mogą zapisać się osoby, które ukończyły 16 lat.

Szkoła podstawowa dla dorosłych przyjmuje:
- absolwentów szkoły podstawowej, którzy ukończyli szkołę do 2016 r.
- osoby, które nie ukończyły nauki w klasie VII lub VIII oraz klasie I, II lub w III gimnazjum

Jak długo?

Nauka w szkole trwa 2 lata / 4 semestry w klasach VII i VIII.

Forma kształcenia : zaoczna / niestacjonarna

Tryb kształcenia: weekendowy – sobota i niedziela

Języki obce: j. rosyjski 

 

Oferujemy:

 • naukę w przyjaznej atmosferze sprzyjającej zdobywaniu wiedzy oraz nawiązywaniu znajomości
 • zdobycie wykształcenia podstawowego 
 • naukę w trybie weekendowym co 2 tygodnie
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • lekcje prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną w pracy z dorosłymi kadrę, nauczycieli-egzaminatorów
 • zajęcia w nowoczesnych i wyposażonych w pomoce dydaktyczne pracowniach
 • oferty promocyjne dla absolwentów szkoły podstawowej kontynuujących naukę w naszym liceum
 • indeks

 

REKRUTACJA

Rekrutacja na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Podanie – wzór dostępny w sekretariacie szkoły.
 • Świadectwo ukończenia szkoły.
 • 2 zdjęcia legitymacyjne.
 • Opłata wpisowego

 

Egzaminy w SZKOLE PODSTAWOWEJ zaocznej

W szkole podstawowej każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Jeżeli Słuchacz regularnie  uczestniczy  w zajęciach  z przedmiotów nauczania i jest w nich aktywny,  oraz uzyska bardzo dobre oceny cząstkowe z przedmiot nauczania nauczyciel uczący danego przedmiotu może zwolnić słuchacza  z egzaminów semestralnych ustnych.


Zaświadczenia  o  nauce dla  Słuchaczy

Jako Słuchaczom naszej Szkoły przysługują Państwu uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych.

Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe ZUS, KRUS, SĄDY i inne.

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA ZAOCZNA dla Dorosłych w Grójcu
  ul.Polna 17A
  05-600 Grójec
 • DYREKTOR: mgr Wioletta Łącka - 504-006-522
  SEKRETARIAT:
  ul. Sybiraków 2/8
  tel/fax /048/ 664-74-49,506-157-077

Galeria zdjęć